Čo sme zrealizovali – Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti

Štandardy odborných múzejných činností

Zväz múzeí na Slovensku prostredníctvom svojej Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti pripravil vďaka dotácii, ktorú získal v roku 2016 z rozpočtu Fondu na podporu umenia, rukopis materiálu k štandardizácii múzejnej práce. Recenzovaný materiál autorského kolektívu Štandardy odborných múzejných činností na Slovensku vychádza z platnej slovenskej legislatívy a je členený podľa základných odborných činností, t. j. jednotlivé kapitoly sa venujú […]

Dve publikácie z edície Malé metodické materiály

Zväz múzeí na Slovensku prostredníctvom svojej Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti založil edíciu s názvom Malé metodické materiály, ktorej cieľom je pracovníkom múzeí prinášať stručné návody, ako ich prácu vykonávať lepšie – odbornejšie. Nejde o veľké monografické práce, ale – ako napovedá názov novej edície – malé príručky venované jednej konkrétnej problematike alebo odbornej činnosti vykonávanej v […]

Odborný seminár Zbrane a munícia v zbierkach múzeí

VHÚ-Vojenské historické múzeum v Piešťanoch a Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti ZMS v spolupráci so Sekciou pre vojenské dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV pripravujú odborný seminár na tému militárií v múzeu. Hlavnými cieľmi seminára je získať prehľad o stave militárií v zbierkach jednotlivých múzeí, predstaviť návrh metodiky pre rozdelenie a katalogizáciu zbraní a munície a […]

Konferencia Museologica literaria 2017

Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici v spolupráci s Odbornou komisiou pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí na Slovensku pripravili vedeckú konferenciu o literárnej muzeológii Museologica literaria 2017, ktorá uskutočnila 15. júna 2017 v Banskej Bystrici.   Výzva (PDF) Návratka (Word)

V. zasadnutie komisie

V Seredi sa 13. 10. 2016 uskutočnilo V. zasadnutie komisie, ktorého súčasťou programu bola prehliadka expozície Múzea holokaustu (SNM-Múzeum židovskej kultúry), kaštieľa v Seredi a Múzea Juraja Fándlyho. Samotné rokovanie komisie sa uskutočnilo v priestoroch Múzea holokaustu. Zápis zo zasadnutia.

IV. zasadnutie komisie

Dňa 28. 4. 2016 sa v Liptovskom Mikuláši v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva konalo IV. zasadnutie Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti, ktorého súčasťou bola i prehliadka expozície múzea. Zápis zo zasadnutia.

Odborná konferencia (De)akvizičná činnosť v múzeách

V dňoch 7. – 8. 9. 2016 sme usporiadali odbornú konferenciu (De)akvizičná činnosť v múzeách, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Zvolenského zámku. Na organizovaní konferencie sa okrem Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí na Slovensku podieľali i Slovenské národné múzeum, Slovenská národná galéria, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene a mesto Zvolen. Podujatie sa uskutočnilo v rámci […]

Workshop k štandardom múzejných odborných činností

O štandardoch odborných múzejných činností sa na Slovensku roky uvažuje, bolo vypracovaných, a nepoužitých aj niekoľko materiálov a jeden z nástrojov Stratégie rozvoja múzeí a galérií SR do roku 2018 hovorí: „Pripraviť podmienky na zavedenie systému štandardizácie výkonov múzeí a galérií na Slovensku a benchmarkingu ako nástroja strategického manažmentu so zámerom definovania cieľov na zlepšenie […]

III. zasadnutie komisie

Dňa 24.02.2016 sa konalo 3. zasadnutie komisie – voľba nového člena výboru OKOMČ. Zápis zo zasadnutia.

Seminár Autorské právo v múzejnej praxi

Komisia v spolupráci s Muzeologickým kabinetom Slovenského národného múzea a Múzeom mesta Bratislavy zorganizovala seminár Autorské právo v múzejnej praxi, ktorý sa konal 4. februára 2016 v Múzeu mesta Bratislavy, Faustovej sieni. Na seminári sa zúčastnilo 84 pracovníkov zo 46 múzeí a iných pamäťových inštitúcií, ktorí mali zároveň možnosť predostrieť svoje otázky a na mieste […]