Vyšiel zborník zo seminára Zbrane a munícia v múzeách

Zborník z odborného seminára Zbrane a munícia v múzeách, ktorý 10. – 11. 10. 2017 v Piešťanoch pripravili VHÚ – Vojenské historické múzeum a Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti ZMS, práve vyšiel a je odbornej verejnosti dostupný na stiahnutie na hlavnej stránke ZMS v sekcii AKTIVITY/PUBLIKÁCIE. JURKOVÁ, Viera (ed.). Zbrane a munícia v zbierkach múzeí. Bratislava […]

Seminár Ochrana osobných údajov v múzejnej praxi. Aplikácia nariadenia o GDPR

Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti ZMS v spolupráci s Muzeologickým kabinetom Slovenského národného múzea pripravila jednodňový seminár s názvom Seminár Ochrana osobných údajov v múzejnej praxi. Aplikácia nariadenia o GDPR Seminár sa uskutočnil v kinosále Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici dňa 3. 10. 2018 so začiatkom o 10,00 hod. Pozvánka (PDF)

VI. zasadnutie komisie

V rámci programu Festivalu múzeí 2018, ktorý sa konal na pôde Múzea mesta Bratislavy, sa 18. 6. 2018 uskutočnilo VI. zasadnutie komisie, ktorého hlavným bodom programu bola voľba nového výboru komisie na nasledujúce funkčné obdobie. Výbor komisie bol zvolený v zložení PhDr. Viera Majchrovičová, predsedníčka komisie, PhDr. Daniel Hupko, PhD., tajomník, a Mgr. Marta Janovíčková, členka […]

Zasadnutie komisie – voľby do výboru

Počas Festivalu múzeí Slovenska 2018, ktorý sa bude konať v 18. – 19. júna 2018 na pôde Múzea mesta Bratislavy, sa uskutoční riadne zasadnutie členov Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti, ktorého cieľom bude voľba nového výboru na obdobie rokov 2018 – 2020. Zasadnutie sa uskutoční 18. júna 2018 o 14,00 hod. – prístupné bude […]

Štandardy odborných múzejných činností

Zväz múzeí na Slovensku prostredníctvom svojej Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti pripravil vďaka dotácii, ktorú získal v roku 2016 z rozpočtu Fondu na podporu umenia, rukopis materiálu k štandardizácii múzejnej práce. Recenzovaný materiál autorského kolektívu Štandardy odborných múzejných činností na Slovensku vychádza z platnej slovenskej legislatívy a je členený podľa základných odborných činností, t. j. jednotlivé kapitoly sa venujú […]

Dve publikácie z edície Malé metodické materiály

Zväz múzeí na Slovensku prostredníctvom svojej Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti založil edíciu s názvom Malé metodické materiály, ktorej cieľom je pracovníkom múzeí prinášať stručné návody, ako ich prácu vykonávať lepšie – odbornejšie. Nejde o veľké monografické práce, ale – ako napovedá názov novej edície – malé príručky venované jednej konkrétnej problematike alebo odbornej činnosti vykonávanej v […]

Odborný seminár Zbrane a munícia v zbierkach múzeí

VHÚ-Vojenské historické múzeum v Piešťanoch a Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti ZMS v spolupráci so Sekciou pre vojenské dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV pripravujú odborný seminár na tému militárií v múzeu. Hlavnými cieľmi seminára je získať prehľad o stave militárií v zbierkach jednotlivých múzeí, predstaviť návrh metodiky pre rozdelenie a katalogizáciu zbraní a munície a […]

Konferencia Museologica literaria 2017

Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici v spolupráci s Odbornou komisiou pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí na Slovensku pripravili vedeckú konferenciu o literárnej muzeológii Museologica literaria 2017, ktorá uskutočnila 15. júna 2017 v Banskej Bystrici.   Výzva (PDF) Návratka (Word)

V. zasadnutie komisie

V Seredi sa 13. 10. 2016 uskutočnilo V. zasadnutie komisie, ktorého súčasťou programu bola prehliadka expozície Múzea holokaustu (SNM-Múzeum židovskej kultúry), kaštieľa v Seredi a Múzea Juraja Fándlyho. Samotné rokovanie komisie sa uskutočnilo v priestoroch Múzea holokaustu. Zápis zo zasadnutia.

IV. zasadnutie komisie

Dňa 28. 4. 2016 sa v Liptovskom Mikuláši v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva konalo IV. zasadnutie Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti, ktorého súčasťou bola i prehliadka expozície múzea. Zápis zo zasadnutia.