Konferencia Museologica literaria 2019 prebehla úspešne

V dňoch 4. a 5. júna 2019 sa v Štátnej vedeckej knižnici uskutočnila vedecká konferencia Museologica literaria 2019, ktorú organizačne zabezpečil Zväz múzeí na Slovensku – Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti a ŠVK – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Dvojdňové rokovanie vedeckej konferencie malo medzinárodný […]

Program konferencie Museologica literaria 2019

V dňoch 4. a 5. júna 2019 sa v Banskej Bystrici na pôde ŠVK – Literárneho a hudobného múzea uskutoční vedecká konferencia Museologica literaria 2019, na ktorú Vás srdečne pozývame. Program (PDF) Hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia.

Vedecká konferencia Museologica literaria 2019

V dňoch 4. a 5. júna 2019 sa v priestoroch ŠVK – Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici uskutoční vedecká konferencia Museologica literaria 2019, na ktorú Vás srdečne pozývame. Účastnícky poplatok vo výške 10 € sa bude vyberať pri prezentácii na konferencii. Program konferencie bude zverejnený 20. mája 2019. Hlavným partnerom konferencie je Fond […]

Vyšiel zborník zo seminára Zbrane a munícia v múzeách

Zborník z odborného seminára Zbrane a munícia v múzeách, ktorý 10. – 11. 10. 2017 v Piešťanoch pripravili VHÚ – Vojenské historické múzeum a Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti ZMS, práve vyšiel a je odbornej verejnosti dostupný na stiahnutie na hlavnej stránke ZMS v sekcii AKTIVITY/PUBLIKÁCIE. JURKOVÁ, Viera (ed.). Zbrane a munícia v zbierkach múzeí. Bratislava […]

Seminár Ochrana osobných údajov v múzejnej praxi. Aplikácia nariadenia o GDPR

Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti ZMS v spolupráci s Muzeologickým kabinetom Slovenského národného múzea pripravila jednodňový seminár s názvom Seminár Ochrana osobných údajov v múzejnej praxi. Aplikácia nariadenia o GDPR Seminár sa uskutočnil v kinosále Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici dňa 3. 10. 2018 so začiatkom o 10,00 hod. Pozvánka (PDF)

VI. zasadnutie komisie

V rámci programu Festivalu múzeí 2018, ktorý sa konal na pôde Múzea mesta Bratislavy, sa 18. 6. 2018 uskutočnilo VI. zasadnutie komisie, ktorého hlavným bodom programu bola voľba nového výboru komisie na nasledujúce funkčné obdobie. Výbor komisie bol zvolený v zložení PhDr. Viera Majchrovičová, predsedníčka komisie, PhDr. Daniel Hupko, PhD., tajomník, a Mgr. Marta Janovíčková, členka […]

Zasadnutie komisie – voľby do výboru

Počas Festivalu múzeí Slovenska 2018, ktorý sa bude konať v 18. – 19. júna 2018 na pôde Múzea mesta Bratislavy, sa uskutoční riadne zasadnutie členov Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti, ktorého cieľom bude voľba nového výboru na obdobie rokov 2018 – 2020. Zasadnutie sa uskutoční 18. júna 2018 o 14,00 hod. – prístupné bude […]

Štandardy odborných múzejných činností

Zväz múzeí na Slovensku prostredníctvom svojej Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti pripravil vďaka dotácii, ktorú získal v roku 2016 z rozpočtu Fondu na podporu umenia, rukopis materiálu k štandardizácii múzejnej práce. Recenzovaný materiál autorského kolektívu Štandardy odborných múzejných činností na Slovensku vychádza z platnej slovenskej legislatívy a je členený podľa základných odborných činností, t. j. jednotlivé kapitoly sa venujú […]

Dve publikácie z edície Malé metodické materiály

Zväz múzeí na Slovensku prostredníctvom svojej Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti založil edíciu s názvom Malé metodické materiály, ktorej cieľom je pracovníkom múzeí prinášať stručné návody, ako ich prácu vykonávať lepšie – odbornejšie. Nejde o veľké monografické práce, ale – ako napovedá názov novej edície – malé príručky venované jednej konkrétnej problematike alebo odbornej činnosti vykonávanej v […]

Odborný seminár Zbrane a munícia v zbierkach múzeí

VHÚ-Vojenské historické múzeum v Piešťanoch a Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti ZMS v spolupráci so Sekciou pre vojenské dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV pripravujú odborný seminár na tému militárií v múzeu. Hlavnými cieľmi seminára je získať prehľad o stave militárií v zbierkach jednotlivých múzeí, predstaviť návrh metodiky pre rozdelenie a katalogizáciu zbraní a munície a […]