Štandardy odborných múzejných činností

Zväz múzeí na Slovensku prostredníctvom svojej Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti pripravil vďaka dotácii, ktorú získal v roku 2016 z rozpočtu Fondu na podporu umenia, rukopis materiálu k štandardizácii múzejnej práce.

Recenzovaný materiál autorského kolektívu Štandardy odborných múzejných činností na Slovensku vychádza z platnej slovenskej legislatívy a je členený podľa základných odborných činností, t. j. jednotlivé kapitoly sa venujú nadobúdaniu a vyraďovaniu zbierkových predmetov, ich odbornej evidencii, odbornej revízii, bezpečnosti, uloženiu a ochrane. Začlenená je aj časť o vedecko-výskumnej a prezentačnej činnosti múzea, autori sa venujú aj základnému personálnemu a priestorovému vybaveniu múzea.

Cieľom ZMS je po spripomienkovaní materiálu múzeami SR, predložiť výsledný návrh Ministerstvu kultúry SR.

Projekt z verejných zdrojov podporil

FPU_logo4_bielenamodrom-3.jpg