28. medzinárodná konferencia ICOM CIDOC (správa účastníčky)

Múzejná dokumentácia je aj predmetom záujmu múzejníkov z celého sveta združených od roku 1950 v Medzinárodnom komitéte ICOM pre dokumentáciu (skratka CIDOC), ktorý od 29. 9. do 5. 10. 2018 zorganizoval svoju 28. konferenciu v gréckom Heraklione, tentokrát  na tému proveniencia vedomostí zachytených v múzejnej dokumentácii.

Text správy (PDF)