Konferencia Museologica literaria 2019 prebehla úspešne

V dňoch 4. a 5. júna 2019 sa v Štátnej vedeckej knižnici uskutočnila vedecká konferencia Museologica literaria 2019, ktorú organizačne zabezpečil Zväz múzeí na Slovensku – Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti a ŠVK – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Dvojdňové rokovanie vedeckej konferencie malo medzinárodný rozmervďaka účasti  odborných pracovníkov z pražského Památníku národního písemnictví a Moravského zemského muzea v Brne, ktorí sa na programe konferencie aktívne podieľali. Na konferencii odznelo 20 rozdelených do dvoch tematických blokov, ktoré sa kryli s rokovacími dňami. Konferenciu slávnostne otvorili svojimi príhovormi vedúca ŠVK – Literárneho a hudobného múzea Soňa Šváčová, riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici Blanka Snopková a predsedníčka Zväzu múzeí na Slovensku Iveta Kaczarová. Po nich s úvodným referátom vystúpil Michal Kováč Adamov, vedecký garant konferencie.

Odborné stretnutie literárnych múzejníkov malo i kultúrny rozmer: v prvý deň po skončení odborného programu bola pre účastníkov pripravená inscenácia autorského predstavenia študentského divadelného súboru UNIS UMB. Po jeho skončení sa účastníci presunuli na recepciu, ktorej usporiadaním vznikol neformálny priestor na nadväzovanie kontaktov, vzájomné diskusie a výmenu skúseností, názorov i pohľadov na ďalšie osudy literárneho a hudobného múzejníctva na Slovensku.

Priebeh konferencie bol hladký a celé podujatie sa nieslo v tvorivom duchu. Program bol zostavený z referátov, ktoré tematicky i obsahovo reflektovali aktuálne problémy literárneho múzejníctva na Slovensku. Okrem odborných pracovníkov múzeí sa podujatia zúčastnili i zástupcovia akademickej sféry a potešiteľný bol i fakt, že okrem zamestnancov členských múzeí Zväzu múzeí na Slovensku boli súčasťou programu konferencie i zástupcovia dvoch mimozväzových múzeí – Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a Trenčianskeho múzea v Trenčíne, čo v slovenských pomeroch nebolo v minulosti zvykom. Je to azda začiatok novej tradície, keď odborné témy, ktoré spájajú, dokážu prekonať staré „hriechy“ z minulosti a v niektorých prípadoch možno i dnes už neopodstatnené osobné antipatie. Zväz múzeí na Slovensku má záujem múzeá spájať, nie rozdeľovať.

Momentky z konferencie Museologica literaria 2019. Zľava, horný rad: Soňa Šváčová, vedúca ŠVK - Literárneho a hudobného múzea, Blanka Snopková, riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici a Iveta Kaczarová, predsedníčka Zväzu múzeí na Slovensku, počas otváracích príhovorov konferencie; stredný rad: rokovanie v prvý deň konferencie, večerný program - divadelné predstavenie Fuj, baba, femmina! a pohľad do publika; dolný rad: druhý rokovací deň konferencie.

Momentky z konferencie Museologica literaria 2019. Zľava, horný rad: Soňa Šváčová, vedúca ŠVK – Literárneho a hudobného múzea, Blanka Snopková, riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici a Iveta Kaczarová, predsedníčka Zväzu múzeí na Slovensku, počas otváracích príhovorov konferencie; stredný rad: rokovanie v prvý deň konferencie, večerný program – divadelné predstavenie Fuj, baba, femmina! a pohľad do publika; dolný rad: druhý rokovací deň konferencie. 

Foto: ŠVK – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici

 

Hlavným partnerom podujatia bol

FPU_logo4_bielenamodrom.jpg