Mesačné archívy pre marec, 2016

Workshop k štandardom múzejných odborných činností

O štandardoch odborných múzejných činností sa na Slovensku roky uvažuje, bolo vypracovaných, a nepoužitých aj niekoľko materiálov a jeden z nástrojov Stratégie rozvoja múzeí a galérií SR do roku 2018 hovorí: „Pripraviť podmienky na zavedenie systému štandardizácie výkonov múzeí a galérií na Slovensku a benchmarkingu ako nástroja strategického manažmentu so zámerom definovania cieľov na zlepšenie […]

III. zasadnutie komisie

Dňa 24.02.2016 sa konalo 3. zasadnutie komisie – voľba nového člena výboru OKOMČ. Zápis zo zasadnutia.