Mesačné archívy pre január, 2019

Vyšiel zborník zo seminára Zbrane a munícia v múzeách

Zborník z odborného seminára Zbrane a munícia v múzeách, ktorý 10. – 11. 10. 2017 v Piešťanoch pripravili VHÚ – Vojenské historické múzeum a Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti ZMS, práve vyšiel a je odbornej verejnosti dostupný na stiahnutie na hlavnej stránke ZMS v sekcii AKTIVITY/PUBLIKÁCIE. JURKOVÁ, Viera (ed.). Zbrane a munícia v zbierkach múzeí. Bratislava […]

28. medzinárodná konferencia ICOM CIDOC (správa účastníčky)

Múzejná dokumentácia je aj predmetom záujmu múzejníkov z celého sveta združených od roku 1950 v Medzinárodnom komitéte ICOM pre dokumentáciu (skratka CIDOC), ktorý od 29. 9. do 5. 10. 2018 zorganizoval svoju 28. konferenciu v gréckom Heraklione, tentokrát  na tému proveniencia vedomostí zachytených v múzejnej dokumentácii. Text správy (PDF)