Vedecká konferencia Museologica literaria 2019

V dňoch 4. a 5. júna 2019 sa v priestoroch ŠVK – Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici uskutoční vedecká konferencia Museologica literaria 2019, na ktorú Vás srdečne pozývame.

Účastnícky poplatok vo výške 10 € sa bude vyberať pri prezentácii na konferencii.
Program konferencie bude zverejnený 20. mája 2019.

Hlavným partnerom konferencie je Fond na podporu umenia.

FPU_logo4_bielenamodrom-3.jpg

 

 

 

 

 

Termíny:
30. 4. 2019 uzávierka prihlášok aktívnych účastníkov
20. 5. 2019 uzávierka prihlášok pasívnych účastníkov
30. 9. 2019 odovzdanie rukopisov príspevkov do zborníka
4. – 5. 6. 2019 konanie konferencie

Návratky posielajte vo forme podpísaných skenov e-mailom na adresu: sona.svacova@svkbb.eu.

Výzva (PDF)
Návratka (DOC)
Program konferencie (PDF)