28. medzinárodná konferencia ICOM CIDOC (správa účastníčky)

Múzejná dokumentácia je aj predmetom záujmu múzejníkov z celého sveta združených od roku 1950 v Medzinárodnom komitéte ICOM pre dokumentáciu (skratka CIDOC), ktorý od 29. 9. do 5. 10. 2018 zorganizoval svoju 28. konferenciu v gréckom Heraklione, tentokrát  na tému proveniencia vedomostí zachytených v múzejnej dokumentácii. Text správy (PDF)

Dve publikácie z edície Malé metodické materiály

Zväz múzeí na Slovensku prostredníctvom svojej Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti založil edíciu s názvom Malé metodické materiály, ktorej cieľom je pracovníkom múzeí prinášať stručné návody, ako ich prácu vykonávať lepšie – odbornejšie. Nejde o veľké monografické práce, ale – ako napovedá názov novej edície – malé príručky venované jednej konkrétnej problematike alebo odbornej činnosti vykonávanej v […]