DOKUMENTY Z ČINNOSTI KOMISIE – Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti