Mesačné archívy pre september, 2018

Seminár Ochrana osobných údajov v múzejnej praxi. Aplikácia nariadenia o GDPR

Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti ZMS v spolupráci s Muzeologickým kabinetom Slovenského národného múzea pripravila jednodňový seminár s názvom Seminár Ochrana osobných údajov v múzejnej praxi. Aplikácia nariadenia o GDPR Seminár sa uskutočnil v kinosále Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici dňa 3. 10. 2018 so začiatkom o 10,00 hod. Pozvánka (PDF)

VI. zasadnutie komisie

V rámci programu Festivalu múzeí 2018, ktorý sa konal na pôde Múzea mesta Bratislavy, sa 18. 6. 2018 uskutočnilo VI. zasadnutie komisie, ktorého hlavným bodom programu bola voľba nového výboru komisie na nasledujúce funkčné obdobie. Výbor komisie bol zvolený v zložení PhDr. Viera Majchrovičová, predsedníčka komisie, PhDr. Daniel Hupko, PhD., tajomník, a Mgr. Marta Janovíčková, členka […]