Ustanovujúce (I.) zasadnutie komisie

11. mája 2015 sa v Bratislave na pôde Múzea mesta Bratislavy uskutočnilo ustanovujúce (I.) zasadanie OKOMČ, na ktorom bol schválený Organizačný a rokovací poriadok a zvolený trojčlenný výbor. Zakladajúcimi členkami komisie sú Viera Majchrovičová, Andrea Jamrichová a Zuzana Šullová.

Zápis zo zasadnutia.