II. zasadnutie komisie

Dňa 20. augusta 2015 sa v Bratislave v priestoroch Muzeologického kabinetu SNM konalo II. zasadanie OKOMČ, na ktorom boli prerokované aktuálne témy v oblasti odborných múzejných činností a položené základy plánu činnosti.

Zápis zo zasadnutia.