Seminár Autorské právo v múzejnej praxi

Komisia v spolupráci s Muzeologickým kabinetom Slovenského národného múzea a Múzeom mesta Bratislavy zorganizovala seminár Autorské právo v múzejnej praxi, ktorý sa konal 4. februára 2016 v Múzeu mesta Bratislavy, Faustovej sieni. Na seminári sa zúčastnilo 84 pracovníkov zo 46 múzeí a iných pamäťových inštitúcií, ktorí mali zároveň možnosť predostrieť svoje otázky a na mieste na ne získať odpovede.