Správa o činnosti OKOMČ za rok 2016 – Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti