V. zasadnutie komisie

V Seredi sa 13. 10. 2016 uskutočnilo V. zasadnutie komisie, ktorého súčasťou programu bola prehliadka expozície Múzea holokaustu (SNM-Múzeum židovskej kultúry), kaštieľa v Seredi a Múzea Juraja Fándlyho. Samotné rokovanie komisie sa uskutočnilo v priestoroch Múzea holokaustu.
Zápis zo zasadnutia.