IV. zasadnutie komisie

Dňa 28. 4. 2016 sa v Liptovskom Mikuláši v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva konalo IV. zasadnutie Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti, ktorého súčasťou bola i prehliadka expozície múzea.
Zápis zo zasadnutia.